Intercert

WELCOME TO ITC GROUP

บริการแบบครบวงจร ราคาจับต้องได้

ด้วยทีมงานคุณภาพระดับมืออาชีพ

ที่ปรึกษาวางระบบมาตรฐาน ISO บริการอบรมระบบการจัดการมาตรฐานสากลต่างๆ
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกหน่วยงานตรวจประเมินรับรอง (CB)
การันตีความสำเร็จ 100% จากแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศ

เกี่ยวกับเรา

        ITC GROUP ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการจัดการมาตรฐานต่างๆ มายาวนานกว่า 20 ปี เราเป็นสถาบันให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ทั้งเป็นที่ปรึกษาวางระบบ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผู้ตรวจประเมินที่ให้การรับรองระบบ (Certification Body : CB) รวมถึงการฝึกอบรมระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ โดยเรามีทีมงานระดับมืออาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงทางด้านระบบการจัดการมาตรฐานสากลทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การขนส่ง และอื่นๆ อีกมากมาย เราพร้อมการันตีความสำเร็จและได้รับการรับรอง 100%

บริการของเรา

meeting-with-business-partner 1

บริการที่ปรึกษาและ
วางระบบ

พวกเรา ITC GROUP พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างมืออาชีพ ด้วยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมพัฒนาและวางระบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การันตีให้คำปรึกษาตลอดจนได้รับการรับรองจากผู้ตรวจประเมิน 100%

smiling-asian-businesswoman-showing-document-report-her-manager-during-meeting-office 1

บริการตรวจประเมิน
รับรองระบบ

พวกเรา ITC GROUP ให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับการเลือกหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐาน ISO (Certification Body : CB) จากระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลและแนวทางประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกหน่วยงานตรวจประเมินรับรองนั้นๆ

asian-businessman-presenting-his-work-corporate-colleagues-meeting-office 1

บริการอบรมมาตรฐาน
ISO

พวกเรา ITC GROUP พร้อมให้บริการฝึกอบรมระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ กับลูกค้าแบบเป็นกันเอง โดยทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี ทั้งแบบ Online, อบรมภายในที่หน่วยงานของลูกค้า (In-house Training) หรือ อบรมภายนอก (Public Training) เพื่อสร้างบุคลากรและพัฒนาระบบให้มีคุณภาพเหมาะกับธุรกิจของคุณ

ITC GROUP  เป็นผู้ให้บริการด้านระบบมาตรฐาน ISO แบบครบวงจร ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับการรับรองระบบ โดยเริ่มจากให้ความรู้กับทีมงานเรื่องระบบมาตรฐาน ISO, ให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO, สอนวิธีการเป็นผู้ตรวจประเมิน (Internal Audit), ซ้อมการตรวจประเมินเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกค้าก่อนการตรวจรับรอง (Pre Audit) ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขประเด็นหลังจากได้รับการตรวจรับรองระบบ จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ

ISO Consult and Certification Process
กระบวนการให้คำปรึกษา และการรับรองมาตรฐาน ISO

ขั้นตอนการทำระบบ ISO

1. การแต่งตั้งทีมดูแลระบบ ISO ขององค์กร
2. การฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO (Awareness and Requirements)
3. จัดทำและปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน lSO ดังนี้
    – คู่มือคุณภาพ (Quality Manual : QM)
    – ระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP)
    – วิธีปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI)
4. การฝึกอบรมการตรวจติดตามภายใน (Internal Quality Audit : IQA)
5. การซ้อมตรวจประเมินเสมือนจริง (Pre Audit) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
การตรวจประเมิน
จากหน่วยงานรับรองระบบ (Certification Body : CB)

ตัวอย่างกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISO

1. สรรหาหน่วยงานที่ให้การตรวจประเมินและรับรองระบบ
2. ประเมินราคาและเลือกหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน (CB)
3. กรอกเอกสาร (CIF) ขึ้นทะเบียนลูกค้า
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
5. ตรวจประเมินความพร้อมของเอกสาร (Stage 1)
6. ตรวจเพื่อให้การรับรอง (Stage 2)
7. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง NC (ถ้ามี)
8. รับใบประกาศการรับรอง (Certificate)
9. ตรวจเฝ้าติดตามระบบ ปีที่ 1 (Surveillance Assessment 1 : SA1)
10. ตรวจเฝ้าติดตามระบบ ปีที่ 2 (Surveillance Assessment 2 : SA2)
11. ต่ออายุใบรับรอง (Recertification Audit : RC)
12. รับใบประกาศการรับรองใหม่

บริการเป็นกันเอง ราคามิตรภาพ เข้าใจ ISO ง่ายขึ้น การรันตีความสำเร็จ 100%

ISO 9001

ระบบบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management
System : QMS)
เริ่มต้นเพียง 12,000 บาท/วัน

ISO 14001

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management System : EMS)
เริ่มต้นเพียง 12,000 บาท/วัน

ISO 45001

ระบบมาตรฐานการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management System)
เริ่มต้นเพียง 13,000 บาท/วัน

ISO 13485

ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices Quality Management System)
เริ่มต้นเพียง 13,000 บาท/วัน

ISO 27001

ระบบมาตรฐานการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS)
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท/วัน

Codex GHPs

มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Good Hygiene Practice(s))
เริ่มต้นเพียง 13,000 บาท/วัน

HACCP

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point System)
เริ่มต้นเพียง 13,000 บาท/วัน

ISO 20000

มาตรฐานระบบจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในระดับสากล (Service Management System : SMS)
เริ่มต้นเพียง 16,000 บาท/วัน

ISO 21001

ระบบการจัดการองค์กรการศึกษา (Education Organizations Management System)
เริ่มต้นเพียง 16,000 บาท/วัน

ISO/IEC 22000

ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System : FSMS)
เริ่มต้นเพียง 13,000 บาท/วัน

ISO 22301

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท/วัน

ISO/IEC 29110

มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Engineering-Lifecycle Profiles For Very Small Enterprises : VSE)
เริ่มต้นเพียง 16,000 บาท/วัน

ISO 37001

ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (Anti-Bribery Management Systems : ABMS)
เริ่มต้นเพียง 16,000 บาท/วัน

ISO 39001

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนและการจราจร
(Road Traffic Safety : RTS)
เริ่มต้นเพียง 16,000 บาท/วัน

ISO 50001

ระบบจัดการด้านพลังงาน
(Energy Management Systems)
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท/วัน

Logo-Training

Training for ISO Standards

การฝึกอบรมมาตรฐาน ISO
เริ่มต้นเพียง 13,000 บาท/วัน

คำถามที่พบบ่อย

ในกรณีลูกค้าด่วนทางเราสามารถดำเนินการได้ ไม่เกิน 7 วันทำงาน

เมื่อเลือกตรวจกับเราผ่านแน่นอน 100%

  • ดำเนินการแต่งตั้งตัวแทนของฝ่ายบริหาร มาอย่าง น้อย 1 ท่าน หรือที่รู้จักกันในนาม ของ MR
  • ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ด้านเอกสาร หรือ ที่รู้จักกันในนาม DCC
  • คัดเลือกบุคคลากรที่เป็นตัวแทนของแต่ล่ะแผนกมาอยู่ในทีมการทำระบบ
  • ประกาศแต่งตั้งทีม ผู้รับผิดชอบในการทำระบบ

อย่างน้อย 2 ท่าน เพราะตามข้อกำหนดระบุห้ามผู้ตรวจตรวจติดตามงานของตนเอง

ทางลูกค้าสามารถย้ายมาตรวจกับเราได้เลยเพียงแค่ส่งเซอร์ของที่เก่ามา ถ้าเป็นสมาชิกกับ IAF

ขึ้นอยู่กับความต้องการ ความพร้อมของลูกค้า และเอกสารที่ต้องจัดทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของแต่ละระบบ
ระยะเวลาในการจัดทำจะเริ่มตั้งแต่ 1-5 เดือน รวมระยะเวลาที่ได้รับใบรับรองจากผู้ตรวจประเมินแล้ว

ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดลูกค้า และตามมาตรฐานที่ลูกค้ารับรอง

การทำ ISO เป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่งและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทางบริษัท

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ เพื่อความมั่นใจของลูกค้า

ใบเซอร์มีอายุ 3 ปี ครบทุก 3 ปี ต้องมีการเปลี่ยนใบใหม่

Scroll to Top